21 Şubat 2020 Cuma

Hakkımızda

26285 defa okundu

1976 yılında kurulan Isparta Meslek Yüksekokulu’nun 40 yılı aşkın köklü bir geçmişi vardır. Okulun başarılarla dolu özgeçmişine 4 dönem halinde bakabiliriz. Birincisi okulun kurulduğu ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu dönem, ikincisi okulun Üniversite kapsamına alındığı ve Akdeniz Üniversitesi’ne bağlandığı dönem, üçüncüsü ise okulun Isparta’da kurulan Süleyman Demirel Üniversitesine bağlandığı dönem, dördüncüsü ise Isparta’da ikinci üniversite olarak kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine(ISUBÜ) bağlanarak bugünlere uzanan dönemdir.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Dönemi
 Türkiye’de Meslek Yüksekokullarının tarihsel gelişimlerine baktığımızda planlı ve düzenli şekilde başlayan teknikerlik eğitiminin 1950’li yıllara uzandığını görürüz. Daha çok İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde açılmış tekniker yüksekokulları yaklaşık 20yıl bu ülkeye önemli hizmetler vermiş ve çok sayıda teknik eleman yetiştirmişlerdir. Ancak bu okulların eğitimine 1972’de son verilince bu alanda meydana gelen boşluğu kapatmak için Milli Eğitim Bakanlığı kısa adi YAY-KUR olan Yaygın Eğitim Kurumları projesi çerçevesinde birçok Meslek Yüksekokulunun kendisine bağlı olarak açılmasını kararlaştırmış ve bu düşüncesini hızla gerçekleştirmiştir. Bakanlığın ilk etapta açtığı 45 Meslek Yüksekokulu’nun arasında Isparta Meslek Yüksekokulu da vardır.

1976 yılında açılan okulun ilk binası Isparta’da daha önce ilkokul, ortaokul ve lise binası olarak kullanılan ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının romantizmini bugünlere taşıyan tarihi bir yapıdır.1977’de ilk defa iki mesleki programda 140 öğrenci alarak eğitime başlayan Isparta Meslek Yüksekokulu’nda örgün eğitim alan öğrencilerin yani sıra açık öğretim yapan okulların basarili öğrencileri de eğitim-öğretim görebilmişlerdir. 1980’de Yabancı Diller Yüksekokulu’nun da bu okul bünyesinde açılmasıyla Isparta Meslek Yüksekokulu basta Akdeniz ve Ege olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin girmek için ilgi gösterdiği bir okul haline gelmiştir.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Dönemi
 1982 yılında yüksek öğretim kurumları YÖK çatısı altında yeniden düzenlenmiş ve Antalya’da Akdeniz Üniversitesi kurulmuştur. Isparta’da bulunan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Su Ürünleri Yüksekokulu’nun yani sıra Isparta Meslek Yüksekokulu da Akdeniz Üniversitesi’nin çatısı altına alınmıştır. Isparta Eğitim Enstitüsü’nün kapanmasıyla boşalan binaların bir kısmı Isparta Meslek Yüksekokulu’na devredilmiş ve okul buraya taşınmıştır.

Bu dönemde Isparta Meslek Yüksekokulu’nun Teknik Programlar Bölümünde inşaat, Elektrik, Makine, Elektronik Programları, İktisadi ve İdari Programlar Bölümünde ise Muhasebe ve işletme programları bulunmaktaydı. Okul, büyük kentlerdeki emsallerini hariç tutarsak eğitim programları, öğrenci ve öğretim elemanları sayısı bakımından ülkedeki en iyi okullardan biri olarak algılanmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Dönemi
Isparta uzun seneler hayal ettiği üniversite hedefine 1992 yılında ulaşmıştır. 3837 sayılı Kanun ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Isparta’da kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi’ne Isparta ve Burdur’daki tüm akademik birimler gibi Isparta Meslek Yüksekokulu da bağlanmış ve bu yeni kurumun alt yapısını oluşturmuştur.

Genç ve dinamik bir üniversite özelliği gösteren Süleyman Demirel Üniversitesi’nin hızla gelişen yapılaşması içerisinde Isparta Meslek Yüksekokulu, 1998 yılında eski Eğitim Enstitüsü binalarından merkez kampüste kendisi için inşaa edilen binalara taşınmıştır. Güçlü alt yapısı ve tecrübeli öğretim elemanı kapasitesiyle bu dönemde çok sayıda yeni program açan ve öğrenci sayısı bakımından üniversitenin en büyük yüksekokulu haline gelen Isparta Meslek Yüksekokulu 2008 yılında yeni bir reorganizasyonla iki okul haline getirilmiştir. Bu düzenlemede daha çok teknikerlik eğitimi veren programlar yeni kurulan Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na aktarılmış; Isparta Meslek Yüksekokulu ise Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Pazarlama, Dış Ticaret, Turizm ve Otel işletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hakla İlişkiler ve Tanıtım programlarıyla çeşitli iş kollarında ihtiyaç duyulan meslek elemanlarını yetiştirme misyonunu üstlenmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Dönemi

Isparta ikinci üniversite hayaline ise 2018 yılında ulaşmıştır. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile Isparta’da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
 

Böylelikle Isparta Meslek Yüksekokulu, 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde yer alan 4 Fakülte, 2 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu ile SDÜ bünyesinden ayrılarak yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne (ISUBÜ) bağlanmıştır.  

 Türkiye’nin en köklü ve en iyi meslek yüksekokullarından biri olan Isparta Meslek Yüksekokulu yarınlara odaklanan ve gelecekteki resmi bugünden görmeye çalışan bir bakış açısına sahiptir. Isparta Meslek Yüksekokulu görmekte ve bilmektedir ki Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan ülkemizin ve Türk iş dünyasının küreselleşen pazarda rekabet edebilmesi için iyi eğitilmiş insan gücüne ve yüksek kalibrasyonlu meslek elemanlarına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Isparta Meslek Yüksekokulu gençlerimize kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri iyi bir mesleki eğitim vererek onlarla Türk iş dünyası arasında bir köprü kurmakta ve Türkiye’nin insan kaynaklarına daha binlerce meslek elemanı kazandırmak için çaba sarf etmektedir.

Kurumumuzda halen faaliyet gösteren 7 Bölüm Başkanlığı ve bunlara bağlı 12 programımız vardır. Programlara ilişkin kuruluş yılları, puanları ve kontenjanları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

 

Eğitim-Öğretime Başladığı Yıl

Puanlar ve Kontenjanlar

Programlarımız

Normal  Öğretim

İkinci Öğretim

Puan Türü

Normal Öğr. Yerleştirme Taban Puanı

Kontenjan

Muhasebe ve Vergi

1980-1981

1992-1993

TYT

201,77232

100-kişi

İşletme Yönetimi

1983-1984

1992-1993

TYT

199,95939

100-kişi

Pazarlama

1995-1996

2000-2001

TYT

183,32598

100-kişi

Dış ticaret

1995-1996

2001-2002

TYT

201,10678

100-kişi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

2003-2004

2009-2010

TYT

195,36224

100-kişi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2008-2009

2009-2010

TYT

208,96732

100-kişi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

2010-2011

2010-2011

TYT

230,45722

100-kişi

İnsan Kaynakları Yönetimi

2011-2012

2011-2012

TYT

 204,94708

100-kişi

Aşçılık

2011-2012

2011-2012

TYT

 246,40227

100-kişi

Bankacılık ve Sigortacılık

2012-2013

2012-2013

 TYT

 219,92084

100-kişi

Lojistik

2012-2013

2012-2013

 TYT

 206,98475

60-kişi

Grafik Tasarım 

2012-2013 2013-2014 TYT  214,06182 60-kişi