MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI


PROGRAM TANITIMI

         Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, öğrencilerin mezun olduğu zaman iş hayatında bütün ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve becerilerinin yanında herhangi bir işletmenin genel muhasebe, maliyet muhasebesi, şirketler muhasebesi, ihtisas muhasebesi gibi departmanlarında üstlenebilecekleri göreve kısa sürede uyum sağlayabilmeleri yönünde bilgiler vermektedir.

muhasebe ile ilgili görsel sonucu

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ

      Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı; işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak; Muhasebe, İş yazışmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali Ekonomik Planlama ve Kontrol, Muhasebe Teknik ve Kuralları gibi dersleri almaktadırlar. Öğrencilerimiz, Tek düzen muhasebeye geçilmesiyle muhasebede bilgisayar kullanımının önemi dikkate alınarak Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Bilgisayarlı Muhasebe dersleri ile hazır muhasebe paket programları ile klasik olarak öğrendikleri muhasebeyi bilgisayarda uygulama becerisini kazanarak, muhasebecilik konusunda mesleki yeterlilik kazanmaktadırlar. Yüksekokulumuz öğrencileri, IV. yarıyıl sonunda 30 iş gününü kapsayan zorunlu stajlarını sektörde yapmaktadır.

muhasebe ile ilgili görsel sonucu

ÇALIŞMA ALANLARI

   Mezun olanlar Meslek Elemanı olarak önlisans diploması almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde iş imkanı bulabilirler. Ayrıca daha sonra lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Yasası gereğince üç yıllık stajlarını tamamladıkları takdirde yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda adlarına muhasebe büroları açabilmektedirler.  

 

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI