05 Haziran 2020 Cuma

Grafik Tasarım

32181 defa okundu

GRAFİK TASARIMI PROGRAMI TANITIM

 

Grafik tasarım, bir mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurma işlevini, güzel sanatların estetik nitelikleriyle birleştiren görsel bir iletişim sanatıdır. Evrensel boyutta, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, küreselleşmenin etkisi ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırarak global bir sermaye hareketi oluşmasına neden olmuştur. Tüm bunlar reklam dünyasının dinamizminin doğru orantılı olarak ivme kazanmasına neden olarak tanıtım ve reklamın önemini bir kat daha artırmıştır. Grafik Tasarım Programımız bu anlamda, hazırladığı çağdaş eğitim programı sayesinde; teorik ve uygulamaya dayalı, kavramsal problem çözme yetisini geliştiren dersler yardımıyla, öğrencilerinin yaratıcılığını ve estetik düzeyini geliştiren, tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarı ve interneti etkin şekilde kullanabilir duruma getirmektedir. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Grafik Tasarım programımızı tercih eden öğrencilerimiz, grafik tasarımın üretim alanında yer alan logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, gazete, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afiş, web tasarımı vb. ürünlerin birbirine bağlı proje konuları ile ele alınarak eğitim-öğretim görmektedirler. Öğrencilerimiz ayrıca grafik tasarım programımızda, çizim, teknik donanım ve yazılım bilgi birikimine sahip olurken, piyasa şartlarında yaygın olarak kullanılan Photoshop, Illustrator, InDesign gibi tasarım programları ile nitelikli bir öğrenme süreci yaşamaktadırlar.

Ülkemizin ihtiyaçlarına göre, dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, her türlü grafik tasarım problemini çözebilen ve çağın getirdiği donanımı yetkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, duygu ve düşünceleri grafik imge kullanımı ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyerek özgün tasarımlar yapan bireyler yetiştirme, programın diğer bir amacıdır.

Grafik tasarım programının temel hedefi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilen ve farklılığını ortaya çıkarabilen, eleman gereksiniminin karşılanması üzerine kuruludur. Bu bilgiler ışığında grafik tasarım programının hedefi; sektör ihtiyacını karşılayabilecek, sanat ve tasarım kuramlarına hâkim, bilgisayarı kullanmada yeterlilik kazanmış ve el becerisini geliştirebilen, tasarımın varlık gösterdiği tüm alanlarda görev alabilecek kalifiyeli Grafikerler yetiştirmektir.

 

 

Gazete ve Dergiler

Yayınevleri

Reklamcılık Sektörü

Matbaacılık Sektörü

TV kanalları

Ambalaj Sanayi

Web Ortamında Yayın Yapan Kuruluşlar

İşletmelerin Reklam ve Pazarlamaya Yönelik Bölümleri

Dikey Geçiş ile Lisans Eğitimine Devam Edenler için Akademik Kariyer

 

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Grafik

Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı

Grafik Sanatları

Grafik Tasarım

Grafik Tasarımı

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı

İletişim ve Tasarım

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ... 

(Not: Ders içeriklerini ilgili kurumlara vermeden önce muhakkak kendi okulunuza imza ve mühür yaptırınız.)

 

Staj Mevzuatı için tıklayınız.