Programın Tanıtımı: Grafik tasarım, bir mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurma işlevini, güzel sanatların estetik nitelikleriyle birleştiren görsel bir iletişim sanatıdır. Evrensel boyutta, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, küreselleşmenin etkisi ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırarak global bir sermaye hareketi oluşmasına neden olmuştur. Tüm bunlar reklam dünyasının dinamizminin doğru orantılı olarak ivme kazanmasına neden olarak tanıtım ve reklamın önemini bir kat daha artırmıştır. Grafik Tasarım Programımız bu anlamda, hazırladığı çağdaş eğitim programı sayesinde; teorik ve uygulamaya dayalı, kavramsal problem çözme yetisini geliştiren dersler yardımıyla, öğrencilerinin yaratıcılığını ve estetik düzeyini geliştiren, tasarım ve üretim sürecinde bilgisayarı ve interneti etkin şekilde kullanabilir duruma getirmektedir. Öğrenciler, kavramsal tasarımdan basılı malzeme aşamasına kadar tüm süreci uygulayarak öğrenmektedir. Grafik Tasarım programımızı tercih eden öğrencilerimiz, grafik tasarımın üretim alanında yer alan logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, gazete, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afiş, web tasarımı vb. ürünlerin birbirine bağlı proje konuları ile ele alınarak eğitim-öğretim görmektedirler. Öğrencilerimiz ayrıca grafik tasarım programımızda, çizim, teknik donanım ve yazılım bilgi birikimine sahip olurken, piyasa şartlarında yaygın olarak kullanılan Photoshop, Illustrator, InDesign gibi tasarım programları ile nitelikli bir öğrenme süreci yaşamaktadırlar.

Programın Amacı: Ülkemizin ihtiyaçlarına göre, dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırma ve incelemeler yapabilen, her türlü grafik tasarım problemini çözebilen ve çağın getirdiği donanımı yetkin şekilde kullanabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, duygu ve düşünceleri grafik imge kullanımı ile ifade eden, güzel sanatları bilim ve teknoloji ile destekleyerek özgün tasarımlar yapan bireyler yetiştirme, programın diğer bir amacıdır.

Programın Hedefleri: Grafik tasarım programının temel hedefi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi, yeniliği iş süreçlerine aktarabilen ve farklılığını ortaya çıkarabilen, eleman gereksiniminin karşılanması üzerine kuruludur. Bu bilgiler ışığında grafik tasarım programının hedefi; sektör ihtiyacını karşılayabilecek, sanat ve tasarım kuramlarına hâkim, bilgisayarı kullanmada yeterlilik kazanmış ve el becerisini geliştirebilen, tasarımın varlık gösterdiği tüm alanlarda görev alabilecek kalifiyeli Grafikerler yetiştirmektir.                                                                                                                                                                                                                                                                             Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları