21 Şubat 2020 Cuma

Staj İşlemleri

76649 defa okundu

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE;

Staj Başvurusunda bulunacak öğrencilerimiz Yaz-Güz-Bahar Stajı Başvurularını Öğrenci Bilgi Sisteminden(https://obs.isparta.edu.tr/index.aspx) yapacaklardır. Bu nedenle; Staja Çıkmak isteyen öğrencilerimiz öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi Ana sayfasına konulan Tanıtım Videosunu ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden giriş yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğtim Videosunu en az 12 saat 30 dakika izlemelidir.

 Öğrencilerimizin staj süresince sigorta primlerinin yapılabilmesi ve staja başlayabilmeleri için Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden giriş yapılarak İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Videosunu en az 12 saat 30 dakika  izlemeleri akabinde yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği sınavdan en az 60 (Altmış) puan alarak başarılı olmaları ve sertifika almaya hak kazanmış olmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz belirlenen staj takvimine titizlikle uymalı, aksi halde yaptıkları stajın geçersiz olabileceğini dikkate almalıdırlar.

Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler staj başvuru formunun çıktısını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden alıp işyerlerine onaylattıktan sonra staj takviminde belirtilen süreler içerisinde staj koordinatörüne teslim etmeleri gerekir. Staj evraklarını işyerine onaylatıp süresi içinde teslim etmeyen öğrencilerin sigorta girişleri yapılmayacağından staja çıkamazlar. Staj işlemleri tamamlanan öğrenciler SGK işe giriş belgelerini, istenildiği takdirde muhasebe biriminden alabilirler. Sigorta girişleri yapılan öğrenciler stajlarını yapmamaları halinde adına yatırılan sigorta primleri geri tahsil edilir.

STAJYER ÖĞRENCİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Stajyer öğrenci staj yaptığı işyerindeki sendikal etkinliklere katılamaz.

2. Öğrenciler staj bitiminde, staj yöneticisi tarafından doldurulan staj defterini öğrenci bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur.

3. Öğrenciler staj çalışma programlarına uygun olarak yürüttükleri çalışmalarını OBS üzerinde yer alan staj faaliyet raporunu çıktı aldıktan sonra el yazısı ile yazmaları gerekmektedir.

4. Öğrenciler, staj dosyalarını ve staj değerlendirme formunu stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 1 hafta içerisinde öğrenci bilgi sistemine yüklemek zorundadırlar.

5. Stajyer öğrenciler, staj yapacakları işyerlerinin çalışma saatleri, iş koşulları, giyim kuşam ile disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır.

6. İşyerinden-yüksekokuldan izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum program staj kuruluna bildirilir. Devamsızlık yapılan gün staj süresine eklenir. Ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. Eksik süre toplam staj süresinin %10’una kadar olması durumunda, staj yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine bölüm staj komisyonu karar verir.

7. Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

ÖNEMLİ NOT: Yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanunun 5.Maddesinin b bendine göre Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında, stajları süresince ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yüksekokulumuz tarafından ödenecektir. Stajyer öğrenciyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerinin düzenli ve zamanında yapılabilmesi için öğrencinin staja başlama ve stajını bitirdiği tarihin belirtilmesi, öğrencinin stajını bırakması, iş kazası veya rapor alması durumunda ivedilikle Yüksekokulumuza bilgi vermesi zorundadırlar. Staj süresince çalışılmayan günler ve Pazar günleri sayılmayacaktır. Staj yapılan süre içerisinde rapor alınması halinde staj, rapor süresi kadar uzamış sayılır. Staj bitiminde STAJ DOSYASININ okulumuza staj takviminde belirtilen sürelerde Öğrenci Bilgi Sistemine Yüklenmesi gerekmektedir.

STAJ BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN TAKİP EDECEĞİ İŞLEMLER

1. Öncelikle öğrenci bilgi sistemi ana sayfası üzerinde yer alan staj tanıtım videosunu ve iş sağlığı ve güvenliği videosunu izleyiniz. (https://obs.isparta.edu.tr/index.aspx)

2. Staj başvurunuzu öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapınız. Başvurunuz bölüm staj koordinatörü hocanız tarafından uygun görülüp onaylandıktan sonra öğrenci bilgi sistemi üzerinden 2 adet çıktı alınız. Staj başvuru formlarınızı önce staj koordinatörü hocanıza imzalatınız. Sonra staj yapacağınız kuruma onaylatınız.

3. Onaylattığınız staj başvuru formlarını staj takviminde belirtilen süreler içerisinde staj sorumlusuna/ bölüm başkanınıza ve ilgili müdür yardımcılarına imzalatınız. İmzalattığınız staj başvuru formlarınızı staj başlangıç tarihinden önce sigorta girişleri yapılmak üzere muhasebe birimine teslim ediniz. (Evrakları zamanında teslim etmediğinizde sigorta işlemleri yapılamayacağından staj başvurunuz geçersiz sayılır. Sorumluluk tamamen öğrencimize aittir.)

4. Staj yapacağınız kurum/kuruluş sigorta girişlerinin okul tarafından yapıldığı ile ilgili belge istiyorsa sigorta girişleriniz ile ilgili belgenin örneğini muhasebe yetkilisinden talep edebilirsiniz.

5. Staj yapabilmeniz için iş sağılığı ve güvenliği ile ilgili videoyu tamamen izlemeniz ve sonucunda yapılacak sınavdan en az 60 almanız gerekmektedir. iki sınav hakkınız olup bu sınavlar sonucunda başarılı olamamanız halinde stajınızı bir sonraki güz, bahar ya da yaz döneminde yapabilirsiniz.

6. Sınav sonucunda başarılı olanlara sertifika verilecektir. staj yapacağınız kurum iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığınıza dair belge isterse sertifikanızı öğrenci işlerinden/bölüm sekreterliğinden alıp yüksekokul müdürlüğüne onaylattıktan sonra işyerine götürebilirsiniz.

STAJINIZI TAMAMLADIKTAN SONRA;

7. Staj defterinize günlük yaptığınız işleri ayrıntılı bir şekilde yazarak o işle ilgili evrakları sayfanın sonuna ekleyiniz.

8. Staj defterinizin tüm sayfaları staj yaptığınız kurum/kuruluş tarafından kaşe-imza yaptırılmalıdır.

12. Staj bitiminde staj değerlendirme formunu staj yaptığınız kuruma/kuruluşa doldurtup onaylattıktan sonra en geç 1 hafta içerisinde kapalı zarf içerisinde şahsen veya posta yoluyla ilgili bölüm sekreterliğiine ulaştırınız. (Okul adresimiz web sitesi-iletişim sekmesinde vardır.)

13. Staj defterinizi belirtilen süreler içerisinde öğrenci bilgi sistemine yükleyiniz. (staj takviminde belirtilen süreler içinde staj defterini öğrenci bilgi sistemine yüklemeyen öğrencilerin stajı kabul edilmeyecektir.)

14. Staj defterini ve istenilen belgeleri obs’ye yükleyen öğrencilerimiz, sorumluya gönder butonuna tıklamalıdır. Staj defterinizde eksikler olması durumunda ilgili staj koordinatörü hoca obs üzerinden sizinle iletişime geçeceğinden staj ekranınızı kontrol etmeniz sizin açınızdan önemlidir.

15. Staj defterini ve istenilen belgeleri obs’ye yükleyen ve staj değerlendirme formunu ilgili bölüm sekreterliğine ulaştıran öğrencilerimiz stajının kabul olması durumunda öğrenci bilgi sistemi(obs) üzerinde yer alan ders bilgileri kısmında Kurum Stajını “G” şeklinde göreceklerdir.

 

ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ VE EĞİTİM UYGULAMA KURULU BAŞKANLIĞI