Programın Amacı: Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği yoğun rekabet ortamında, var olan veya potansiyel dış pazarlara yönelen ülkemiz firmalarının dış ticaret hamlesine katkıda bulanabilecek, global düşünüp yerel uygulayabilecek, dış ticaret konularında uygulanabilir bilgi ve beceri ile donatılmış, çok uluslu ortamlarda faaliyet gösterebilecek dış ticaret uzmanı Meslek Elemanı yetiştirmektir.       

Program Öğrenme Çıktıları 

-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.

-Dış ticaret alanında içinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek. 

-Dış Ticaret ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek. 

-Dış Ticaret ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. 

-İşletme içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek. 

-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek. 

-Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 

-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis-bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilmek. 

-Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak. 

-Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak. 

 

DGS Dikey Geçiş Sınavı İle Yerleştirilme Yapılabilecek Lisans Programları