İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

PROGRAMIN TANITIMI

          İnsan Kaynakları Yönetimi Programı 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere eğitim öğretime başlamıştır. 

           İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni yaygınlaşan çalışma alanlarından biri olup özel ve kamu sektörü kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve benzeri diğer kurumların ihtiyaç duydukları meslek elemanlarını insan kaynakları faaliyetlerine  yardımcı olmak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilmek üzere uygun nitelikte ve donanımda  yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir yüksek öğretim programıdır.

 

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ

             İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı sosyal bilimlerle ilgili konularda ve çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olan, insan kaynakları yönetimi bakış açısı ile bu kavramları yorumlayabilen, temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonları yerine getirebilecek, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, uluslararası rekabet ve ulusal kalkınma için gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklerine sahip mezunlar yetiştirmektir.

           İnsan Kaynakları Yönetimi programı öğrencilerin kişisel, mesleki, yönetimsel ve sosyal sorumluluk becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Kişisel gelişim kapsamında sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi, en az bir yabancı dilin iyi düzeyde kullanılması, iletişim, bilgi teknolojileri ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması sağlanacaktır.

insan kaynakları ile ilgili görsel sonucu

ÇALIŞMA ALANLARI

           Mesleki yeterlilikler göz önünde bulundurularak özel ve kamu kuruluşlarında insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, mesleki sağlık ve güvenlik uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular ile ilgili diğer insan kaynakları uygulamalarını gerçekleştirebilecek, bilgi teknolojilerini insan kaynakları yönetimi uygulamalarına aktarabilecek, kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulanabilecek alanlar, programın çalışma alanını oluşturmaktadır.


DİKEY VE YATAY GEÇİŞ İMKANLARI