İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

PROGRAMIN TANITIM

         İşletme Yönetimi Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın gereklerine cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

            Programın sonunda öğrencilerin, işletme dünyasına işletmeciliğin ilkelerini özümsemiş,  kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik doğru kararlar alabilen, stratejik yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinde etkin bir şekilde görev alabilen, yönetim ve organizasyon becerileri gelişmiş, analiz-sentez yeteneği güçlü ve etik değerlere bağlı nitelikli çalışanlar olarak iş dünyasına kazandırılmaları hedeflenmektedir.

           İşletme Yönetimi programında; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen genel işletmecilik konularına ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Bilgi-İletişim Teknolojileri, İletişim Teknikleri, Pazarlama ve Satış Teknikleri, Mali Planlama ve Kontrol, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yabancı Dil Dersleri uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir. Derslerin yürütülmesinde alanında uzman olan kişilerden de yararlanılmakta ve sektörel uygulama ve gelişmelerin öğrencilere aktarılmasına olanak sağlanmaktadır. Öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri kavramların gerçek hayattaki örneklerini görmeleri ve bilgilerini arttırmaları amacıyla, bölgede faaliyet gösteren işletmelere inceleme gezileri düzenlenmektedir.

işletme ile ilgili görsel sonucu

PROGRAMIN AMACI

         İşletme yönetimi programının temel amaçları; İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri ve yönetim fonksiyonlarını bilen, yönetim kademelerinin taşıması gereken sorumlulukların farkında, piyasanın ve işletmelerin özelliklerini özümsemiş, işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak çalışma gerçekleştirebilen, hukuki sorumluluklarının bilincinde, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen, kendi adına işletme kurup çalıştırabilen, ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini bilen, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirmektir.

          Günümüzde öğrencilerimizin iş hayatına atılırken kendilerini rakiplerinden ayıracak özelliklerle donanmış olmaları son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan İşletme Yönetimi Programı, alanında uzman akademik kadro ile kaliteli bir eğitimi sunarak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

işletme ile ilgili görsel sonucu

ÇALIŞMA ALANLARI

            Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkanlarından bazıları ise şunlardır;

  • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,

  • Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,

  • Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,

  • Yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalar.

 

DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER