HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM  PROGRAMI

 

PROGRAMININ AMACI

      Halkla ilişkiler ve reklâmcılık alanlarında, planlamadan uygulamaya kadar tüm aşamalarda görev alabilecek, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen, araştırmacılık becerisi kazanmış, mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

halkla ilişkiler nedir ile ilgili görsel sonucu

PROGRAMININ HEDEFİ

  • Kurum ve kuruluşların hedef kitleleri ile etkin iletişim kanallarını belirleme konusunda bilgili,

  •  Kitle iletişim araçları hakkında bilgili ve becerili,

  •  Kurum ve kuruluşların imajının oluşturulması ve güçlendirilmesi konusunda yetenekli,

  •  Kurum içi ve kurum dışı iletişim problemlerini çözmede becerili,

 Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni teknolojileri kullanabilen üstün nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

ÇALIŞMA ALANLARI

      Programdan mezun olan öğrencilerimiz, kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe meslek elemanı, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak istihdam edilebilirler. Bu istihdam alanlarının yanı sıra, turizm işletmelerinde, reklam-halkla ilişkiler ajanslarında ve yerel/ulusal medya kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahiptirler.

 

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI