Yayın Tarihi: 24.06.2024 16:05

Değerli Öğrenciler ve Öğretim Elemanları;


Bütünleme Başvuruları 27 Haziran 08:00 da başlayıp 28 Haziran 23:59 saatleri arasında yapılacaktır.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 20. ve 21. maddelerine göre başvurular alınacaktır.

20.maddenin 12. bendinde;
"Bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerin, sınavına gireceği tüm dersler için öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları gerekir."

21. Madenin 6.bendinde;
"Bütünleme sınavında alınan harf notu geçerlidir ve önceki harf notunun yerine geçer. Öğrenci bilgi sistemi üzerinden bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencinin mazereti nedeniyle bütünleme sınavına girememesi ve mazeretini belgelendirmesi durumunda ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir önceki harf notu geçerli olur."

Başvuruları yaparken yukarıdaki maddelerin dikkate alınması rica olunur. Sistem otomatik olarak FF-FD notlarını bütünleme listesine atmayacaktır. Dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremeyecektir. Öğrenciler seçmediği dersin bütünleme sınavına giremeyecektir.