Aşçılık Programı Tanıtımı

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü içerisinde yer alan Aşçılık Programı örgün eğitim-öğretim temelinde gelenekselden küresele uzanan mutfak çeşitlerini, üretim sürecini ve bu süreçte kullanılan tekniklere uygun araç-gereç ve donanımın kullanılmasını sağlar. Aşçılık Programı, yiyecek-içecek sektörünün ihtiyacına cevap verebilecek mutfakları ve eğilimleri konu almaktadır. Aşçılık Programı’nda öğrenim gören öğrenciler Aşçılık kapsamında temel bilgi ve becerileri kazanmanın yanı sıra alan içi ve alan dışı seçimlik derslerle desteklenir. Derslerle ilgili genel tüketim giderleri üniversite tarafından karşılanmaktadır. Pratik dersler her öğrenciye özel uygulama laboratuvarlarında öğretim görevlilerinin uygulamalı anlatımları ile gerçekleşmektedir. Öğrenciler uygulama mutfağına Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulama Mutfaklarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları’na göre uygun kılık ve kıyafet ile girmektedir. Programın öğrenim süresi dört yarıyıldır. Zorunlu 60 iş günü staj bulunmaktadır. Aynı zamanda öğrenci, Güz veya Bahar yarıyılında kendi alanı ile ilgili uygun işletmelerde “İşletmede Mesleki Eğitim” dersini uygulamalı eğitim modeline (3+1) göre tamamlar. Staj ve işletmede mesleki eğitim süresince sosyal güvenlik hakları üniversite tarafından sağlanmaktadır. Öğrenciler, ERASMUS programı ile öğrenci hareketliliğine katılabilir. Öğrenim süresi sonunda mezun olan öğrenciler, “Isparta Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı Önlisans” diplomasını bütün yetki ve sorumluluklarıyla almaya hak kazanır.

Aday aşçıların uzmanlaşacağı alanları belirlemelerine yardımcı olmak üzere yarışma, teknik gezi, fuar, panel ve konferanslarla öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Teorik bilginin uygulamalı eğitim ile pekiştirilmesi ilkesiyle insan kaynağına akademik ve pratik mesleki yeterliliklerin kazandırılması, nitelikli işgücünün ortaya çıkarılmasını sağlamakta ve bunun yanı sıra üniversite ve sektör iş birliği sayesinde toplumsal faydanın artmasında önemli bir görev yerine getirilmiş olmaktadır. Aşçılık Programı’ndan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş olanağı ile örgün eğitim ve/ya açık öğretim kapsamında eğitim-öğretimlerine devam edebilir, özel ve kamu sektöründe çalışabilir ve/ya birer girişimci olabilir.

 
AŞÇILIK PROGRAMI ÇIKTILARI

Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı ve teorik bilgilere sahip olur.
İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır.
Problem çözme becerilerini kullanır.
İletişim becerilerini kullanır.
Takım çalışmasına yatkınlık gösterir.
Bireysel ve mesleki gelişimine önem verir.
Etik değerlere ve mesleki sorumluluğa sahip olur.
Girişimcilik ve yenilikçilik becerilerine sahip olur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

AŞÇILIK PROGRAMI VİZYON-MİSYON ve TEMEL DEĞERLER

Vizyon

"Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü olarak vizyonumuz, turizm ve yiyecek içecek sektöründe uluslararası düzeyde tanınan, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sunan, alanında öncü, sektöründe aranan, yönetimsel beceriye sahip, girişimci ve profesyoneller yetiştirmektir.”

Misyon

"Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü olarak misyonumuz, eğitimde kaliteye, sektörel iş birliklerine ve uygulamalı öğrenmeye önem vererek öğrencilerimize güncel bilgi ve beceriler kazandırmak ve sorumlu, sürdürülebilir hizmet sunabilen nitelikli profesyoneller yetiştirmektir.”

Temel Değerler

1. Kalite:

 • Eğitim ve hizmet sunumunda yüksek kalite standartlarını benimsemek.
 • Öğrencilere güncel, kapsamlı ve sektöre uygun bilgi ve beceriler kazandırmak.
 • Kaliteli eğitim ve hizmet için gerekli altyapı ve donanımları sağlamak.

2. Mesleki ve Çevresel Sürdürülebilirlik:

 • Çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek ve uygulamak.
 • Sürdürülebilir turizm felsefesini benimsemek ve benimsetmek.
 • Gerçek iş ortamına simüle edilmiş uygulama laboratuvarları ve mutfaklar kurmak.
 • Mezunlara iş bulma konusunda yardımcı olmak için kariyer danışmanlığı hizmeti vermek.
 • Mezunların sektöre adaptasyonunu kolaylaştırmak için mentorluk programları geliştirmek.

3. Etik ve Sosyal Sorumluluk:

 • Etik değerlere bağlı kalmak ve tüm faaliyetlerde şeffaflığı gözetmek.
 • Topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve sektöre katkıda bulunmak.
 • Öğrencilere etik iş yapma anlayışı kazandırmak ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek.

4. İnovasyon:

 • Yenilikçi eğitim yöntemleri ve teknolojilerini kullanmak.
 • Yaratıcı ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik öğrenme ortamları oluşturmak.
 • Sektördeki gelişmeleri takip etmek ve yenilikçi çözümler üretmek.

5. Profesyonellik:

 • Mesleki gelişimi ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmek.
 • Öğrencilere profesyonel hareket, disiplin ve sorumluluk bilinci kazandırmak.
 • Sektörde saygınlık kazanan ve aranan mezunlar yetiştirmek.

6. İşbirliği ve Dayanışma:

 • Sektörle güçlü işbirlikleri kurarak öğrencilerin uygulamalı deneyimler kazanmasını sağlamak.
 • Akademik ve sektörel paydaşlarla iş birliği yaparak sinerji oluşturmak.
 • İşletmelerle iş birliği yaparak öğrencilere geniş staj ve İME imkanları sunmak
 • Ekip çalışması ve dayanışma ruhunu teşvik etmek.

7. Öğrenci Odaklılık:

 • Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerine öncelik vermek.
 • Refah ve mutluluğu için gerekli ortamı sağlamak.
 • Temel paydaş olarak öğrencilerimizi süreçlere tam katılımını sağlamak ve desteklemek

8. Kapsayıcılık ve Eşitlik:

 • Farklılıkları kucaklamak ve herkes için eşit fırsatlar sunmak.
 • Engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik özel programlar geliştirmek.
 • Ayrımcılık ve önyargılara karşı mücadele etmek.

9. Mükemmeliyet:

 • Mükemmeliyet odaklı bir kültür geliştirmek ve sürdürmek.
 • Sürekli gelişme ve iyileştirme çabası içinde olmak.
 • Hata ve kusurlardan ders çıkararak daha iyisini yapmak için çalışmak.

 

 

 

Aşçılık Programı Hedefleri

PH1: Turizm ve yiyecek-içecek sektöründe temel, uygulamalı ve yenilikçi bilgileri kazandırmak.

PH2: Turizm, yiyecek-içecek ve çevre ilişkisini bilen öğrenciler yetiştirmek.

PH3: İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve hijyen-sanitasyon prensiplerine yönelik farkındalık kazandırmak.

PH4: İş süreçlerinde kalite esaslarının kazandırılmasını sağlamak.

PH5: Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sürdürülebilir uygulamaları aktarmak.

PH6: Mesleki konularda analitik değerlendirme ve çözüm yetkinliği kazandırmak.

PH7: Mesleği ile ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilen ve yazışmaları yapabilen öğrenciler yetiştirmek.

PH8: Ekip çalışmasına yatkın, organize olabilen, yazılı-sözlü iletişim yolu ile mesleki birikimini aktarabilen öğrenciler yetiştirmek.

PH9: Kariyer planlamasına yönelik farkındalık kazandırmak.

PH10: Sorumluluk bilincine sahip, etik değerlere hâkim bireyler yetiştirmek.

PH11: Mesleği ile ilgili uluslararası terimlere hâkim ve iletişimde yabancı dil bilgisini kullanabilen öğrenciler yetiştirmek.

 


AŞÇILIK PROGRAMI ORGANİZASYON ŞEMASI

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile Isparta’da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Böylelikle Isparta Meslek Yüksekokulu, 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinden ayrılarak yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne (ISUBÜ) bağlanmıştır. Yılların birikimi ve yeni bir heyecanla  Isparta’nın ve Üniversitenizin sosyal bilimler çerçevesinde öncü bayrağını taşımaktadır. Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü içerisinde yer alan Aşçılık Programı örgün eğitim-öğretim temelinde gelenekselden küresele uzanan mutfak çeşitlerini, üretim sürecini ve bu süreçte kullanılan tekniklere uygun araç-gereç ve donanımın kullanılmasını sağlar. Aşçılık Programı, yiyecek-içecek sektörünün ihtiyacına cevap verebilecek mutfakları ve eğilimleri konu almaktadır. Aşçılık Programı’nda öğrenim gören öğrenciler Aşçılık kapsamında temel bilgi ve becerileri kazanmanın yanı sıra alan içi ve alan dışı seçimlik derslerle desteklenir. Derslerle ilgili genel tüketim giderleri üniversite tarafından karşılanmaktadır.
Isparta için tıklayınız


Öğrenci Sınıf Danışmanlıkları 

Program/Sınıf

Danışman Öğretim Elemanı

Danışmanlık Gün ve Saatleri

Aşçılık 1. Sınıf

Öğr. Gör. Cengiz Han ALABACAK

Çarşamba: 10:00-12:00

Aşçılık 2. Sınıf

Öğr. Gör. M.Anıl KÜÇÜKYAMAN

Salı: 13:00-15:00Program Komisyonları

İntibak Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Yedek Üye

Doç.Dr.Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

Doç.Dr.Hamza KANDEMİR

Öğr.Gör.Cengiz Han ALABACAK

Öğr.Gör.M.Anıl KÜÇÜKYAMAN

Staj Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Yedek Üye

Doç.Dr.Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

Öğr.Gör.Cemalettin GÜVEN

Öğr.Gör.M.Anıl KÜÇÜKYAMAN

Öğr.Gör.Cengiz Han ALABACAK

İşletmede Mesleki Eğitim Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Yedek Üye

Doç.Dr.Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

Doç.Dr.Hamza KANDEMİR

Öğr.Gör.Cengiz Han ALABACAK

Öğr.Gör.M.Anıl KÜÇÜKYAMAN

Mezuniyet Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Yedek Üye

Doç.Dr.Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

Öğr.Gör.Cengiz Han ALABACAK

Öğr.Gör.M.Anıl KÜÇÜKYAMAN

Öğr.Gör.Cemalettin GÜVEN

%10'a Giren Öğrencilerin Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Yedek Üye

Doç.Dr.Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

Doç.Dr.Hamza KANDEMİR

Öğr.Gör.M.Anıl KÜÇÜKYAMAN

Öğr.Gör.Cengiz Han ALABACAK

Yatay Geçiş Komisyonu Başkanı

Üye

Üye

Yedek Üye

Doç.Dr.Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

Öğr.Gör.Cengiz Han ALABACAK

Öğr.Gör.M.Anıl KÜÇÜKYAMAN

Öğr.Gör.Cemalettin GÜVEN


Ulusal ve Uluslararası Öğrenci Hareketliliği


Üniversitemiz ve programımız ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğini desteklemektedir. Detaylı bilgi almak için ErasmusMevlana, Farabi linklerinden Bölüm Koordinatörlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi için tıklayınız

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için tıklayınız

Öğrenci E-posta Giriş Sayfası için tıklayınız

Burs ve Sosyal İmkanlar için tıklayınız

Öğrenci Formları için tıklayınız

Staj için tıklayınız

3+1 İşletmede Mesleki Eğitim için tıklayınız

Ders İçerikleri için tıklayınız
.....

Yüksekokulumuza 12-15 Kasım 2023 tarihleri arasında tarihinde “Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Kapsamında”, Değerlendirme Takımı tarafından saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

 

Programımız 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde (31.01.2024) “Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK)” akreditasyon başvurusu yapmıştır.

 

Raporlar

Öz değerlendirme Raporu

Kalite Toplantı Tutanakları

İyileştirmeler

 

Birim Paydaşları

İç Paydaşlar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Isparta MYO Aşçılık Programı

Aşçılık ve Gastronomi Topluluğu

 

Dış Paydaşlar

Titanic Deluxe Golf Belek

Titanic Mardan Palace

Cullinan Belek

Ramada by Wyndham Isparta

Isparta Barida Hotel

Hilton Garden Inn Isparta

 Paydaş Görüşü için tıklayınız 

Programımız 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) başvurusu gerçekleştirmiştir. 
MEDEK hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Instagram için tıklayınız


İstatistik raporları için tıklayınız


* Bölüm sayfası için tıklayınız